Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdžio sprendimai dėl COVID-19

Kovo 23 dieną Savivaldybėje įvyko Tauragės rajono savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdis.

Posėdžio metu svarstyti klausimai dėl valstybės ekstremaliosios situacijos operacijų centro vadovo sprendimų įgyvendinimo: situacija Lietuvoje dėl COVID-19 ligos plitimo, izoliuojamųjų asmenų apgyvendinimo, socialinių paslaugų teikimo, transporto paslaugų teikimo gabenant izoliuojamus asmenis, visuomenės informavimo, mobilaus mėginių posto veiklos, dezinfekavimo organizavimo darbų, apsaugos priemonių, karantino režimo pažeidimų.  Komisijos nariams buvo pristatyti Tauragės rajono savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų komisijos pirmininko prašymai ir siūlymai Valstybės ekstremaliosios situacijos Operacijų centro vadovui, siūlymas dėl UAB „Tauragės autobusų parkas“ mieto, rajono ir tarpmiestinių autobusų maršrutų nutraukimo, Tauragės rajono savivaldybės Civilinės saugos pajėgų aprūpinimas apsaugos priemonėmis.

Ekstremaliųjų situacijų komisijos nariai visiems svarstytiems klausimams pritarė vienbalsiai.

Pateikiame Tauragės rajono savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų komisijos nutarimus.

1. Įpareigoti UAB “Tauragės autobusų parkas” direktorių Rimantą Martinavičių nuo 2020 m. kovo 24 d. laikinai sustabdyti visus reguliarius Tauragės miesto, rajono ir tarpmiestinius autobusų maršrutus.

2. Kreiptis į Valstybės lygio Ekstremaliosios situacijos operacijų centro vadovą dėl:

2.1.Leidimo Tauragės rajono savivaldybės administracijai įsteigti sanitarinius postus prie įvažiavimų į Tauragės miestą, atvykstančių žmonių kontrolei dėl COVID-19 ligos suvaldymo.

2.2. Leidimo Tauragės rajono savivaldybės gydymo įstaigos bendradarbiauti su privačiais verslo subjektais dėl COVID-19 testų tyrimų ir prašyti Sveikatos apsaugos ministerijos užtikrinti patirtų išlaidų už minėtas paslaugas kompensavimą pagal pateiktas sąskaitas-faktūras.

2.3. Užtikrinimo tinkamo finansavimo Tauragės rajono savivaldybės gydymo įstaigoms, kurios praranda pajamas dėl nutrauktų planinių operacijų ir kitų paslaugų teikimo pacientams.

2.4. Skyrimo Krašto apsaugo ministerijos ir Lietuvos Kariuomenės pajėgose eksploatuojamų sunkvežimių su garsiakalbiais.

3.  Įpareigoti UAB „Tauragės butų ūkis“ direktorių Egidijų Vaitiekų parengti ir pateikti Tauragės rajono savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų Operacijų centro materialinio techninio aprūpinimo grupei visų Tauragės miesto daugiabučių namų laiptinių dezinfekavimo grafiką bei nuo 2020 m. kovo 24 d. vykdyti dezinfekavimo darbus.

4. Įpareigoti UAB „Dunokai“ direktorę Gintarę Rakauskienę pateikti visų dezinfekuojamų objektų: vaikų žaidimo aikštelių, viešųjų vietų ir kitų objektų sąrašą-grafiką Tauragės rajono savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų Operacijų centro materialinio techninio aprūpinimo grupei ir nuo 2020 m. kovo 24 d. vykdyti dezinfekavimo darbus.

5.  Rekomenduoti Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Ekstremaliųjų situacijų komisijos pirmininkui organizuoti daugkartinių apsaugos kostiumų ir veido apsaugos skydelių bei kitų būtinų apsaugos priemonių įsigijimą Tauragės rajono savivaldybės civilinės saugos pajėgų darbuotojų aprūpinimui ir pakankamo rezervo sukaupimui COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) suvaldymui.

6. Įpareigoti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Tauragės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininką Raimondą Matutį bei Tauragės rajono savivaldybės Kultūros centro direktorių Virginijų Bartušį skirti po vieną transporto priemonę su garsiakalbiais Tauragės miesto gyventojų informavimui apie privalomą elgesį karantino metu dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) suvaldymo, važinėjant po Tauragės miestą suderintais maršrutais su Tauragės rajono savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų Operacijų centro informacijos valdymo ir visuomenės informavimo grupės vadove Danute Naujokiene.

7. Įpareigoti Tauragės miesto seniūnijos seniūną Žilviną Majų parengti sanitarinių postų, dėl įvažiuojančių į Tauragės miestą kontrolės įrengimui reikalingų priemonių planą ir pateikti Tauragės administracijos direktoriui, Ekstremaliųjų situacijų komisijos pirmininkui Modestui Petraičiui iki 2020 m. kovo 27 d.