Informacija dėl civilinės būklės aktų registravimo organizavimo karantino laikotarpiu

1. Informacija ir konsultacijos gyventojams teikiami el. paštu (gintare.varkaliene@taurage.lt, birute.kuzminskiene@taurage.lt) arba telefonais ((8 446) 62 834, (8 676) 15 901).
2. Prašymus įregistruoti civilinės būklės aktus ir užsisakyti paslaugas galima per Metrikacijos paslaugų informacinę sistemą (toliau – MEPIS). Informuojame, kad vaiko gimimas turi būti įregistruotas per tris mėnesius nuo jo gimimo dienos.
3. Asmeniui pageidaujant, civilinės būklės aktų įrašus liudijančius išrašus (jų kopijas) galėsime pateikti tuo el. pašto adresu, kuris bus nurodytas užsakant paslaugas per MEPIS. Dokumento originalą civilinės metrikacijos įstaigoje galėsite atsiimti pasibaigus karantinui.
4. Prašymus tuoktis asmenys gali pateikti per MEPIS (analogiško turinio prašymus turi užpildyti abu ketinantys susituokti asmenys).
5. Registruojant santuoką, ribojamas dalyvaujančiųjų santuokos registravimo ceremonijoje asmenų skaičius. Maksimalus skaičius – 5 asmenys, neįskaičiuojant civilinės metrikacijos įstaigos darbuotojo. Informuojame, kad kiti asmenys, norintys dalyvauti ceremonijoje ir (ar) pasveikinti atėję svečiai į civilinės metrikacijos įstaigos patalpas nebus įleidžiami.
6. Ketinanstiems tuoktis asmenims, kurie pastaruoju metu atvyko iš užsienio, siūlome pasirinkti vėlesnę santuokos registravimo datą dėl privalomos 14 dienų izoliacijos pagal Vyriausybės nutarimo „Dėl karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo“ Nr. 207 3.1.5 punktą.
7. Atkreipiame dėmesį, kad dėl mirties, santuokos nutraukimo (kai santuoka nutraukta Lietuvos teismo sprendimu), bažnytinės santuokos įtraukimo į apskaitą asmenims apskritai nereikia kreiptis į civilinės metrikacijos įstaigą – šie veiksmai atliekami civilinės metrikacijos įstaigos iniciatyva, gavus šiuos civilinės būklės aktus patvirtinančius dokumentus iš atitinkamų įstaigų.
8. Raginame visuomenę susilaikyti nuo prašymų, kurie gali būti pateikti pasibaigus karantinui.