Kovo 26 d. ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdis

Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdis: patalpų pritaikymas asmenų, sergančių lengvesne COVID-19 forma, gydymui, ,,Karščiavimo klinikos“ steigimas, patalpų, skirtų žmonių izoliavimui, apsauga

Kovo 26 dieną Savivaldybėje įvyko Tauragės rajono savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdis.
Posėdžio metu svarstyti klausimai dėl valstybės ekstremaliosios situacijos operacijų centro vadovo sprendimų įgyvendinimo: dėl sąlytį turėjusių asmenų, izoliuotų savivaldybių numatytose patalpose, izoliavimo tęsimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje, dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimo ,,Dėl asmenų izoliavimo savivaldybių administracijų numatytose patalpose“ pakeitimo, dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo paskelbus karantiną, dėl Tauragės rajono savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų sprendimo Dėl karščiavimo klinikos“ steigimo Tauragės rajono savivaldybėje, dėl patalpų pritaikymo gydymui, sergančių ligonių CIVID-19 liga lengva forma Tauragės rajono savivaldybėje ir kt. klausimai.

Ekstremaliųjų situacijų komisijos nariai nutarimo sprendimus priėmė bendru sutarimu.
Pateikiame Tauragės rajono savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų komisijos nutarimus.

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio
ekstremaliųjų situacijų valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. V-536 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. V-499 “Dėl asmenų izoliavimo savivaldybių administracijų numatytose patalpose” pakeitimo”, įpareigoti:
1.1. Tauragės rajono savivaldybės (toliau- Savivaldybės) Ekstremaliųjų situacijų
Operacijų centro operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencinės grupės narė Margarita Kudijanova, Tauragės apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus viršininkė, koordinuoti bei organizuoti Savivaldybės administracijos numatomų žmonių izoliavimui patalpų apsaugą bei viešąją tvarką.
1.2. Savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų Operacijų centro materialinio techninio aprūpinimo grupės narys Egidijus Vaitiekus, UAB Tauragės butų ūkio direktorius, nustatyti savivaldybių administracijos numatytų asmens izoliavimo patalpų (išskyrus viešbučių patalpas kuriose tvarkosi patys patalpų savininkai) priežiūros tvarką bei ją vykdyti.

2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. V-537,,Dėl sąlytį turėjusių asmenų, izoliuotų savivaldybių numatytose patalpose, izoliavimo tęsimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje”, įpareigotas Savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų Operacijų centro vadovas Tomas Raulinavičius, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, organizuoti ir kontroliuoti šio sprendimo vykdymą Savivaldybėje.

3. Savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų Operacijų centro materialinio techninio aprūpinimo grupės narė Lina Baziliauskienė, Tauragės socialinių paslaugų centro direktorė, įpareigota pritaikyti Tauragės nakvynės namų patalpas asmenų, susirgusių COVID-19 liga ir sergančiųjų lengvesne jos forma, gydymui.

4. Savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų Operacijų centro operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupės narys Donatas Petrošius, VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius, įpareigotas organizuoti ir pritaikyti VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros patalpas ,,Karščiavimo klinikos” veiklai užtikrinti.

5. Savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų Operacijų centro operacinio vertinimo grupės narys Žilvinas Majus, Tauragės miesto seniūnas, įpareigotas suderinus su Tauragės apskrities vyriausioju policijos komisariatu, Nacionalinės visuomenės sveikatos centro prie SAM Tauragės departamentu, Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuru bei kitomis gydymo įstaigomis, organizuoti prevencines COVID-19 (koronaviruso infekcijos) suvaldymo akcijas, vykdant atvykstančių ar pravažiuojančių Tauragės miestą transporto priemonėmis asmenų kontrolę.