Vežėjų dėmesiui!

Kovo 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 222, kuriame numatytos išimtys dėl karantino taikymo vairuotojams, vykdantiems tarptautinius krovinių vežimus:

„3.1.5. Asmenims, grįžusiems iš užsienio valstybių, privaloma 14 dienų izoliacija, išskyrus vairuotojus, ekipažų ir įgulų narius, kurie dirba tarptautinius komercinius krovinių vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius krovinių vežimus visų rūšių transporto priemonėmis ir neturi COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) simptomų, bei diplomatus ir specialiuosius kurjerius, dirbančius tranzitiniuose traukiniuose, nurodytuose šio nutarimo 3.1.3 papunktyje, neturinčius COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) simptomų.“

Nutarimas įsigalioja kovo 16 d.

Visą LRV nutarimo tekstą galite rasti šioje nuorodoje: NUTARIMAS